باروری های پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق
33 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکى از پدیده‏هاى دانش پزشکى بارورى‏هاى پزشکى است. این رخداد نسبت به ره‏آوردهاى دیگر علمى امتیاز خاصى دارد و از جنبه‏هاى گوناگونِ جنین‏شناسى، روان‏شناسى، جامعه‏شناسى و در نهایت از دیدگاه فقهى و حقوقى قابل بررسى است. تحقیق حاضر درصدد است که میان عرصه دانش جدید پزشکى و دانش فقه (فقه شیعه و اهل‏سنت) و حقوق (ایران و پاره‏اى کشورهاى دیگر) تعامل و سازوکار مناسب ایجاد نماید. از این رو در سه بخش پزشکى (موضوع‏شناسى) فقهى (حکم‏شناسى) و حقوقى (وضع حقوقى و اثرشناسى) تدوین گردیده است. محورى‏ترین پرسش‏ها دو پرسش زیر مى‏باشد: .1 آیا تولید نسل (در اسلام) منوط به رابطه زوجیت است؟ به تعبیر روشن‏تر آیا بارورى پزشکى به‏طور کلى و تزریق اسپرم یا تخمک بیگانه و یا بهره‏گیرى از رحم جانشین به طور خاص جایز است یا نه؟ .2 وضع حقوقى (نسب) فرزند به دنیا آمده و آثار حقوقى آن چیست؟