موضوع حقوقی جزای نقدی بعد از فوت محکوم علیه
30 بازدید
محل نشر: مجله وکالت کیهان سال 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی